Рішення 12 сесії 8 скликання 23.07.2021

№ 1915-8 Про використання земельних ділянок для суспільних потреб: розміщення та обслуговування об’єктів і санітарно-захисних зон, пов’язаних із видобуванням корисних копалин, а саме: будівництво 3-ї черги відвалу «Західний» Артемівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК»
№1916-8 Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності Петрівської селищної територіальної громади (малу приватизацію)Положення про малу приватизацію
№1917-8 Про затвердження Положення про орган приватизації об’єктів комунальної власності Петрівської селищної територіальної громади; Положення про орган приватизації
№1918-8 Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Петрівської селищної територіальної громади; Положення про аукціонну комісію
№ 1919-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Омаровській Ірині Володимирівні
№ 1920-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Онищенку Олександру Володимировичу
№ 1921-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Онищенко Олені Володимирівні
№ 1922-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Павленко Світлані Вікторівні
№ 1923-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Півень Наталії Петрівні
№ 1924-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Півняку Едуарду Анатолійовичу
№ 1925-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Правді Наталії Іванівні
№ 1926-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Процюку Олександру Васильовичу
№ 1927-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Сабадаш Світлані Василівні
№ 1928-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Савченко Оксані Миколаївні
№ 1929-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Сахаровій Марині Олександрівні
№ 1930-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Семенець Олені Сергіївні
№ 1931-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Сенченко Тетяні Олександрівні
№ 1932-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Сердюк Марії Кирилівні
№ 1933-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Симонович Наталії Миколаївні
№ 1934-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Слободяник Наталії Миколаївні
№ 1935-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Смолєвій Оксані Вікторівні
№ 1936-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Хворостенку Іллі Євгенійовичу
№ 1937-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Чепурній Марії Анатоліївні
№ 1938-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Черкас Наталії Іванівні
№ 1939-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Шнайдміллер Юлії Вікторівні
№ 1940-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Студзінському Віталію Олеговичу
№ 1941-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Чернявській Тетяні Володимирівні
№ 1942-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Шпак Ірині Василівні
№ 1943-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Цапурі Людмилі Миколаївні
№ 1944-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Узловій Ніні Олександрівні
№ 1945-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Форкаш Галині Олександрівні
№ 1946-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Томишевій Тетяні Іванівні
№ 1947-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Товстухі Маргариті Василівні
№ 1948-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Ткач Людмилі Миколаївні
№ 1949-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Теренюку Володимиру Володимировичу
№ 1950-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Сулімі Дмитру Олександровичу
№ 1951-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Суденко Ганні Альфредівні
№ 1952-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Стулій Світлані Василівні
№ 1953-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Студзінському Владиславу Олеговичу
№ 1954-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Стецю Станіславу Олександровичу
№ 1955-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Свердленку Сергію Володимировичу
№ 1956-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Свердленку Володимиру Сергійовичу
№ 1957-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Свердленку Олександру Сергійовичу
№ 1958-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Свердленко Вірі Вікторівні
№ 1959-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Свердленко Лілії Ігорівні
№ 1960-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Кривчуку Андрію Миколайовичу
№ 1961-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Ігошиній Олені Геннадіївні
№ 1962-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Ігошину Ігорю Миколайовичу
№ 1963-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Козиренко Вікторії Василівні
№ 1964-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Якубовській Любові Олександрівні
№ 1965-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Макодзюбі Наталії Євгеніївні
№ 1966-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Лепській Світлані Володимирівні
№ 1967-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Пилипенко Тетяні Євгеніївні
№ 1968-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Пилипенку Ігорю Івановичу
№ 1969-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Годуну Олександру Миколайовичу
№ 1970-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Годун Тетяні Петрівні
№ 1971-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Філіпенку Миколі Степановичу
№ 1972-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Федоровій Лідії Михайлівні
№ 1973-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Холодному Євгену Ігоровичу
№ 1974-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Стрижаку Петру Григоровичу
№ 1975-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Стрижак Наталі Володимирівні
№ 1976-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Стрижаку Максиму Петровичу
№ 1977-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Колісник Світлані Євгенівні
№ 1978-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Колісник Ользі Миколаївні
№ 1979-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Коліснику Віталію Євгенійовичу
№ 1980-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Філіпенко Тамарі Олексіївні
№ 1981-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Солодовніковій Ганні Олександрівні
№ 1982-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Солодовнікову Роману Вадимовичу
№ 1983-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Копач Юлії Миколаївні
№ 1984-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Копачу Юрію Едуардовичу
№ 1985-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Кудрявцеву Анатолію Вікторовичу
№ 1986-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Кудрявцевій Тамарі Володимирівні
№ 1987-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Кудрявцеву Сергію Анатолійовичу
№ 1988-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Пилипенко Златі Ігорівні
№ 1989-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Гирик Людмилі Миколаївні
№ 1990-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Гирик Тетяні Миколаївні
№ 1991-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Каплуну Григорію Івановичу
№ 1992-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Каплуну Івану Григоровичу
№ 1993-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Бідному Станіславу Івановичу
№ 1994-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Перміновій Оксані Станіславівні
№ 1995-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Бідній Віті Володимирівні
№ 1996-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Бідному Руслану Станіславовичу
№ 1997-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Бондар Юлії Юріївні
№ 1998-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Яковлєву Олександру Анатолійовичу
№ 1999-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Гуль Олені Володимирівні
№ 2000-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Федоровій Світлані Володимирівні
№ 2001-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Овдій Оксані Миколаївні
№ 2002-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Назарчук Ірині Олександрівні
№ 2003-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Москаленко Марії Іванівні
№ 2004-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Миросенко Наталії Віталіївні
№ 2005-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Микитюку Миколі Любомировичу
№ 2006-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Мельнику Олександру Валентиновичу
№ 2007-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Мельнику Віктору Володимировичу
№ 2008-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Марченко Тамарі Володимирівні
№ 2009-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Мар’яновій Яні Олександрівні
№ 2010-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Маласаю Віталію Володимировичу
№ 2011-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Магді Юлії Олександрівні
№ 2012-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Лупан Марії Олександрівні
№ 2013-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Лихоусенко Інні Василівні
№ 2014-8 .Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Лихоносовій Зінаїді Федорівні
№ 2015-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Лепському Івану Євгеновичу
№ 2016-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Лепській Світлані Яківні
№ 2017-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Левченко Ірині Анатоліївні
№ 2018-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Лебедко Тетяні Володимирівні
№ 2019-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Куделі Ользі Сергіївні
№ 2020-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Кравченко Наталії Василівні
№ 2021-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Корчагіну Дмитру Олександровичу
№ 2022-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Коліснику Павлу Миколайовичу
№ 2023-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Козловській Аліні Вікторівні
№ 2024-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Козловській Людмилі Василівні
№ 2025-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Козловській Анастасії Олександрівні
№ 2026-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Данілік Оксані Анатоліївні
№ 2027-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Григоренко Ользі Борисівні
№ 2028-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Гриві Аліні Анатоліївні
№ 2029-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Банок Ірині Олександрівні
№ 2030-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Баландіній Наталії Вікторівні
№ 2031-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Бакун Любові Валеріївні
№ 2032-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Бакун Дарії Валеріївні
№ 2033-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Бабенко Ганні Олександрівні
№ 2034-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Амброзяку Зіновію Федоровичу
№ 2035-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Амброзяк Валентині Михайлівні
№ 2036-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Алірзаєвій Тетяні Михайлівні
№ 2037-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Абоімовій Любові Андріївні
№ 2038-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Абоімову Валерію Олександровичу
№ 2039-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Галібі Віктору Олександровичу
№ 2040-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Вязнікову Роману Володимировичу
№ 2041-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Вотусь Юлії Іванівні
№ 2042-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Вітренку Євгенію Михайловичу
№ 2043-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Васильєвій Тетяні Сергіївні
№ 2044-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Васіленко Наталії Сергіївні
№ 2045-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Васильєвій Катерині Сергіївні
№ 2046-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Білій Олені Павлівні
№ 2047-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Бєлозьорову Юрію Геннадійовичу
№ 2048-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Басарабу Миколі Івановичу
№ 2049-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Басараб Галині Пилипівні
№ 2050-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Кожушку Антону Михайловичу
№ 2051-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Яковлєвій Катерині Іванівні
№ 2052-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Ковальовій Юлії Сергіївні
№ 2053-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Карасьовій Людмилі Олександрівні
№ 2054-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Карабату Володимиру Івановичу
№ 2055-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Зінов’єву Олександру Борисовичу
№ 2056-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Зініч Ірині Данилівні
№ 2057-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Дяченко Анастасії Миколаївні
№ 2058-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Дуденко Катерині Олегівні
№ 2059-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Дроздік Ганні Євгенівні
№ 2060-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Дроздік Анні Анатоліївні
№ 2061-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Долгачовій Надії Миколаївні
№ 2062-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Демчик Раїсі Іванівні
№ 2063-8 Про надання дозволу на проект в оренду Капріору О.Г.
№ 2064-8 Про надання дозволу на проект в оренду Капріору ОюГю
№ 2065-8 Про розірвання договору оренди землі з ТОВ «Ланс» та повернення земельної ділянки
№ 2066-8 Про затвердження проекту землеустрою Кучеру
№ 2067-8 Про затвердження проекту землеустрою Свириденку
№ 2068-8 Про затвердження технічної документації Свириденку
№ 2069-8 Про затвердження проекту землеустрою Шаповалу
№ 2070-8 Про затвердження технічної документації Онопчуку
№ 2071-8 Про затвердження проекту землеустрою Бабічеву
№ 2072-8 Про затвердження технічної документації Корчагіну
№ 2073-8 Про затвердження проекту землеустрою Глінкіній
№ 2074-8 Про надання дозволу на технічку Волику В.В.
№ 2075-8 Про надання дозволу Остапович
№ 2076-8 Про затвердження проекту землеустрою Іващенко
№ 2077-8 Про затвердження проекту землеустрою Онищенку
№ 2078-8 Про надання дозволу на розробку проекту Основенку А
№ 2079-8 Про затвердження технічної документації Жушману М.
№ 2080-8 Про затвердження технічної документації Жушману Т.
№ 2081-8 Про затвердження проекту землеустрою Васюті
№ 2082-8 Про затвердження проекту землеустрою Васюті Валентині
№ 2083-8 Про затвердження проекту землеустрою Васюті М
№ 2084-8 Затвердження проекту Корчагіну О.В.
№ 2085-8 Про передачу земельних ділянок в оренду Ткаченко М
№ 2086-8 Про передачу земельних ділянок в оренду Вацеба
№ 2087-8 Про передачу земельних ділянок в оренду Ткаченко
№ 2088-8 Про затвердження проекту землеустрою Глиняна
№ 2089-8 Про передачу земельної ділянки Кузнецова
№ 2090-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою Михайлова
№ 2091-8 Про затвердження проекту землеустрою Кулибаба
№ 2092-8 Про затвердження проекту землеустрою Кабар
№ 2093-8 Про затвердження проекту землеустрою Тиндюк
№ 2094-8 Про затвердження проекту землеустрою Безверха Л
№ 2095-8 Про затвердження проекту землеустрою Нерода
№ 2096-8 Про затвердження проекту землеустрою Нерода М
№ 2097-8 Про затвердження проекту землеустрою Бабенко
№ 2098-8 Про затвердження проекту землеустрою Кравченко
№ 2099-8 Про затвердження проекту землеустрою Михайліченко
№ 2100-8 Про затвердження проекту землеустрою Безверха
№ 2101-8 Про затвердження проекту землеустрою Глущенко
№ 2102-8 Про затвердження проекту землеустрою Дяченко
№ 2103-8 Про затвердження проекту землеустрою Петров
№ 2104-8 Про затвердження проекту землеустрою Царенко
№ 2105-8 Про затвердження проекту землеустрою Лут
№ 2106-8 Про затвердження проекту землеустрою Курінна
№ 2107-8 Про затвердження проекту землеустрою Антоненко
№ 2108-8 Про затвердження проекту землеустрою Бобіта
№ 2109-8 Про затвердження проекту землеустрою Сікора
№ 2110-8 Про затвердження проекту землеустрою Бригилевич
№ 2111-8 Про затвердження проекту землеустрою Проців
№ 2112-8 Про затвердження проекту землеустрою Ніколенко
№ 2113-8 Про затвердження проекту землеустрою Кирилович
№ 2114-8 Про затвердження проекту землеустрою Михайліченко І
№ 2115-8 Про затвердження проекту землеустрою Костюк
№ 2116-8 Про затвердження проекту землеустрою Джум
№ 2117-8 Про затвердження проекту землеустрою Чернишов
№ 2118-8 Про затвердження проекту землеустрою Степанюк
№ 2119-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою Корнієнко
№ 2120-8 Про надання дозволу на розробку проекту в оренду на 25 років Кулику Івану Івановичу
№ 2121-8 Про затвердження технічної документації Нечай О.Г.
№2122-8 Про затвердження проекту землеустрою Больботу Р.В.
№ 2123-8 Про надання дозволу на розробку проекту Ваганову
№ 2124-8 Про надання дозволу на розробку проекту Чорній
№ 2125-8 Про надання дозволу на розробку проекту Мещеренку
№ 2126-8 Про надання дозволу на розробку проекту Лоташу
№ 2127-8 Про надання дозволу на розробку проекту Лоташ
№ 2128-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою Лоташ
№ 2129-8 Про надання дозволу на розробку проекту Захарову
№ 2130-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою Вагановій
№ 2131-8 Про надання дозволу на розробку проекту Добринчук
№ 2132-8 Про надання дозволу на розробку проекту Добринчуку
№ 2133-8 Про надання дозволу на розробку проекту Лисенко Г
№ 2134-8 Про надання дозволу на розробку проекту Лисенко
№ 2135-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою Остапенку
№ 2136-8 Про надання дозволу на розробку проекту Остапенко
№ 2137-8 Про надання дозволу на розробку проекту Остапенку
№ 2138-8 Про надання дозволу на розробку проекту Лобко
№ 2139-8 Про надання дозволу на розробку проекту Кістерцю
№ 2140-8 Про надання дозволу на розробку проекту Конюшенку
№ 2141-8 Про надання дозволу на розробку проекту Конюшенко
№ 2142-8 Про надання дозволу на розробку проекту Кістерець
№ 2143-8 Про надання дозволу на розробку проекту Ключко
№ 2144-8 Про надання дозволу на розробку проекту Ключко
№ 2145-8 Про надання дозволу на розробку проекту Ключко
№ 2146-8 Про надання дозволу на розробку проекту Ключко
№ 2147-8 Про надання дозволу на розробку проекту Ключко
№ 2148-8 Про затвердження проекту Гореву О.С.
№ 2149-8 Про затвердження проекту землеустрою Тарасенко І.В.
№ 2150-8 Про затвердження проекту землеустрою Кісільову І.Л.
№ 2151-8 Про затвердження проекту землеустрою Лусті Н.В.
№ 2152-8 Про затвердження проекту землеустрою Ткаченко Л.В.
№ 2153-8 Про затвердження проекту землеустрою Должанській К.В.
№ 2154-8 Про затвердження проекту землеустрою Пузановій М.Г.
№ 2155-8 Про затвердження проекту землеустрою Білому В.Ю.
№ 2156-8 Про затвердження проекту землеустрою Лепській С.В.
№ 2157-8 Про затвердження проекту землеустрою Ганжі В.П.
№ 2158-8 Про затвердження технічної документаціїГриві Є.В.
№ 2159-8 Про затвердження проекту землеустрою Красноштан С.Ф.
№ 2160-8 Про затвердження технічної документації Вервесу Г.Г.
№ 2161-8 Про надання дозволу на розробку проекту Бабенко Юлії Василівні
№ 2162-8 Про затвердження проекту землеустрою Копійці М.І.
№ 2163-8 Про затвердження проекту землеустрою Бабічеву В.В.
№ 2164-8 Про затвердження технічної документації Захарченку О.В.
№ 2165-8 Про надання дозволу на розробку проекту Карнажук Валентині Сергіївні
№ 2166-8 Про затвердження проекту землеустрою Глинченко Н.Г.
№ 2167-8 Про затвердження проекту Костючик Л.О.
№ 2168-8 Про вилучення земельної ділянки Пустушева-Пушкіна
№ 2169-8 Про надання дозволу на розробку проекту Огуру Олегу Андрійовичу
№ 2170-8 Про затвердження проекту землеустрою Копач Ю.М.
№ 2171-8 Про надання дозволу на розробку проекту Василиненко Ларисі Володимирівні
№ 2172-8 Про вилучення земельної ділянки у Рубана Р.П.
№ 2173-8 Про надання дозволу на розробку технічної документації Лашкул Валентині Вікторівні
№ 2174-8 Про затвердження проекту землеустрою Морозу В.А.
№ 2175-8 Про затвердження проекту землеустрою Хавренку В.О
№ 2176-8 Про затвердження проекту землеустрою Ковальовій В.С.
№ 2177-8 Про скасування рішення Новостародубської сільської ради Даценко А.В.
№ 2178-8 Про надання дозволу на розробку проекту Даценко
№ 2179-8 Про надання згоди на викуп ГОРНІСТОВОЮ А.П. земельної ділянки
№ 2180-8 Про затвердження проекту землеустрою Глазачева
№ 2181-8 Про затвердження проекту землеустрою Давиденко
№ 2182-8 Про затвердження проекту землеустрою Нечай
№ 2183-8 Про затвердження проекту Кошман
№ 2184-8 Про затвердження проекту Тараненко
№ 2185-8 Про затвердження проекту землеустрою Береславський
№ 2186-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Мисник Юлії Володимирівні
№ 2187-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Приходько Оксані Володимирівні
№ 2188-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Приходько Аллі Володимирівні
№ 2189-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Приходьку Сергію Володимировичу
№ 2190-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Гаркуші Володимиру Вікторовичу
№ 2191-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянці Гаркуші Світлані Георгіївні
№ 2192-8 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність громадянину Приходько Олегу Сергійовичу
№2193-8 Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 98/8 «Про бюджет Петрівської селищної територіальної громади на 2021 рік»; Зміни до бюджету дод до ріш №2193- 23072021
№2194-8 Про внесення змін до Програми цивільного захисту Петрівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки; Нова редакція Програми ЦЗ_2021; Додаток до Програми ЦЗ_2021
№2195-8 Про внесення змін до Програми протидії злочинності, профілактики правопорушень та поліпшення охорони публічного порядку на території Петрівської селищної ради на 2021-2025 роки
№2196-8 Про внесення змін у рішення №711- 8 прийняття рухом та нерухом майна територіального центру; ПЕРЕЛІК
№2197-8 Про затвердження тарифів на оплату соціальних послуг ; тарифи Центру 01.07.2021
№2198-8 Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Петрівської селищної ради на 2021 рік ; Програма захисту малозабезпечених 2021; Додаток до Програми захисту малозабезпечених 2021

 

Перейти до вмісту