Яким чином роботодавець підтверджує інформацію про відсутність податкового боргу в процесі отримання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць при працевлаштуванні осіб з інвалідністю?

У пункті 7 Порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня  2023 року № 893, викладені підстави, коли така компенсація не надається. До них належать, зокрема, підстави коли роботодавець має заборгованість/податковий борг з податків, зборів та інших платежів до державного і місцевого бюджетів понад шість місяців, що передують 01 числу місяця, у якому подана заява.

Інформація про відсутність такого боргу має отримуватись Державним центром зайнятості в порядку інформаційного обміну з Державною податковою службою України. Наразі, питання такого обміну узгоджуються. Таке узгодження не позбавляє роботодавця права на отримання компенсації.

Так, роботодавець може самостійно підтвердити відсутність заборгованості зі сплати податків. Для цього він звертається до підрозділу Державної податкової служби України за отриманням відповідної довідки. Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року № 733, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1102/32554.

Перейти до вмісту