Який термін навчання передбачено щодо профпідготовки учасників бойових дій?

Відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2023 р. № 984, професійне навчання здобувачів освіти здійснюється за очною (денною, вечірньою), дистанційною, дуальною формами або шляхом їх поєднання.

Пунктом 17 вказаного Порядку передбачено, що строк професійного навчання здобувачів освіти визначається робочими навчальними планами та освітніми програмами і не може перевищувати шість місяців.

Обсяг програм підвищення кваліфікації визначається з урахуванням мети та складності професійного навчання і становить від 30 до 480 годин (від 1 до 16 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи).

Примітка. Ознайомитися з текстом вищезазначеного Порядку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють питання проекту, можна на вебсторінці Державного центру зайнятості.

Перейти до вмісту