Які спеціальності визначені в 2022 році для застосування праці висококваліфікованих іноземних спеціалістів?

Частиною 7 статті 42 Закону України “Про зайнятість населення”  визначено, що залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом України “Про імміграцію”. Кабінет Міністрів України встановлює квоту імміграції для відповідних категорій іноземців, у тому числі для висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників.

Статтею 8 Закону України “Про імміграцію” передбачено, що центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері праці (Міністерство економіки України), щорічно затверджує перелік спеціальностей та вимоги до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції.

Наказом Міністерства економіки України від 31.12.2021 № 1189-21 затверджено Перелік спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2022 році. Ознайомитись із вказаним Переліком можливо на вебсторінці міністерства.

 

Більш детально за посиланням: https://www.me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=d6a26174-d0fd-406b-9c30-7a4043f04eb5&tag=SistemaOblikuPublichnoiInformatsii

Перейти до вмісту