Які документи подаються до центру зайнятості для отримання ваучера?

Які документи подаються до центру зайнятості для отримання ваучера?

Для отримання ваучера особа подає до центру зайнятості заяву встановленого зразка та пред’являє комплект документів.

Форма заяви є додатком до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 (із змінами).

Документи, що пред’являються, складаються з двох блоків.

Перший блок це документи, які пред’являються всіма категоріями осіб – отримувачів ваучерів.

До цих документів належать паспорт громадянина України та документ про професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту. Якщо оригінал документа про освіту втрачено, може бути пред’явлено його дублікат. Також, за наявності, може бути пред’явлено єДокумент про освіту.

Також обов’язково пред’являється документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу, то пред’являється відмітка в паспорті громадянина України про це.

Другий блок документів залежить від категорії отримувача ваучера.

Так, особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш, як 15 років, пред’являють трудову книжку або її дублікат. Або ж можуть бути пред’явлені відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Перейти до вмісту