Які документи необхідно надати особі з інвалідністю для взяття на облік у центрі зайнятості?

Які документи необхідно надати особі з інвалідністю для взяття на облік у центрі зайнятості?

Для взяття особи з інвалідністю на облік у центрі зайнятості як таку, що шукає роботу,  необхідно подати наступні документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб- платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу), або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією.

Також за бажанням особою з інвалідністю подається копія індивідуальної програми реабілітації.

Зазначений перелік документів визначений пунктом 4 Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 року № 446 (набрала чинності 10 травня 2023 року).

Перейти до вмісту