Які документи мають бути подані для розгляду питання про надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї?

Відповідно до пункту 6 Порядку надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397, особа має подати до базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості):

  • заяву (встановленого зразка);
  • довідку для надання фізичним особам відомостей про притягнення

до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (така довідка не подається, якщо центром зайнятості за наявності технічної можливості відомості про особу отримано шляхом інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС);

  • бізнес-план.

Форма заяви є додатком 1 до вказаного Порядку. Отримати її електронний варіант можна на вебсайті Верховної Ради України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2021-%D0%BF#n11

Перейти до вмісту