Яка тривалість професійного навчання безробітних?

Яка тривалість професійного навчання безробітних?

Строк професійного навчання безробітних визначається робочими навчальними планами та освітніми програмами. Строк такого навчання не може перевищувати 10 місяців. Це питання врегульовано пунктом 17 Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2023 року № 264 (далі –  Порядок).

Обсяг програм підвищення кваліфікації для отримання нових/додаткових компетентностей визначається з урахуванням мети та складності навчання і становить від 30 до 480 годин (від 1 до 16 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи).

Строк стажування безробітних визначається індивідуальною програмою стажування і становить від 24 до 160 годин.

Перейти до вмісту