Умови організації стажування

На стажування направляються безробітні, які раніше здобули професійну освіту і потребують досвіду практичної роботи за набутою професією (спеціальністю), або ті, які тривалий час не працювали і бажають відновити чи удосконалити свої знання, уміння та навички в практичній діяльності.

Стажування безробітних проводиться на конкретних посадах або робочих місцях підприємств, установ, організацій відповідно до укладених договорів з центрами зайнятості, враховуючи наявність на підприємствах сучасного виробничого обладнання та можливостей використання нових передових технологій виробництва, за умови їх подальшого працевлаштування.

Стажування організовується згідно з режимом, за яким працює підприємство, та з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

Зміст стажування визначається програмою стажування для конкретної посади, професії чи спеціальності. Основою для розробки програми стажування на конкретній посаді (робочому місці) для фахівців з вищою освітою є посадові обов’язки, для робітників – вимоги кваліфікаційної характеристики відповідного кваліфікаційного рівня.

Слід зазначити, що така форма навчання дозволяє максимально задовольнити потреби всіх сторін. Роботодавцям стажування дозволяє оцінити професійні якості майбутнього працівника, його вміння і здатність опановувати нові технології, а безробітному – ознайомитися з особливостями виробництва, умовами праці, адаптуватись у трудовому колективі, а набуті знання і вміння дають можливість закріпитися на робочому місці.

Таким чином, стажування – це реальний шанс для безробітного отримати оплачувану постійну роботу, а для роботодавця – працівника, який відповідає його вимогам.

Перейти до вмісту