Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади

 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 від  ____    __________  2022 року                                                                             №________

смт Петрове

 

 

Про затвердження умов проведення конкурсу з

перевезення пасажирів автомобільним транспортом на

автобусних маршрутах загального користування, що

проходять у межах території Петрівської селищної

територіальної громади

 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 28 та статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами), від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами) з метою організації і забезпечення проведення конкурсів по визначенню автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади, замовником перевезень на яких є селищна рада, виконавчий комітет селищної ради

 

В И Р І Ш И В:  

 

 1. Затвердити умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади, додаються.
 2. Начальнику юридичного відділу селищної ради Гришко С. П. забезпечити подання даного рішення на державну реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).
 3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сидоренка А.А.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                           Світлана ТИЛИК

 

 

 

                                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

від «___» _________ 2022 року № _____

 

 

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної

територіальної громади

 

 1. Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади (далі – Умови конкурсу), визначаються відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами), від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року № 499/13766, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.
 2. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади (далі-Конкурс), є Петрівська селищна рада.
 3. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
 4. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Для підготовки та проведення Конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади (далі – Конкурсний комітет).

Персональний склад Конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету Петрівської селищної ради.

 1. Метою проведення Конкурсу є створення конкурентного середовища та визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, які здатні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади з дотриманням вимог законодавства України на автомобільному транспорті.
 2. Організатор проведення Конкурсу:

приймає рішення щодо проведення Конкурсів та визначає об’єкти Конкурсів;

приймає документи від перевізників-претендентів для участі у Конкурсі та реєструє їх у журналі обліку;

перевіряє достовірність інформації, наданої перевізниками-претендентами для участі у Конкурсі та відповідність її обов’язковим та додатковим умовам конкурсу;

приймає рішення про недопущення до участі у Конкурсі перевізників – претендентів, у випадках передбачених законодавством;

подає на розгляд Конкурсного комітету документи, що безпосередньо стосуються Конкурсу, які надійшли від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами;

визначає переможців Конкурсів на підставі рішення Конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу;

приймає рішення про скасування рішення Конкурсного комітету, у випадках передбачених законодавством;

зберігає аудіоматеріали та протоколи засідань Конкурсного комітету протягом десяти років.

забезпечує публікацію рішення про результати Конкурсу та протоколу засідання Конкурсного комітету на офіційному веб-сайті селищної ради;

укладає договори з автомобільними перевізниками за результатами Конкурсів.

 1. Об’єктом Конкурсу визначаються маршрут або кілька маршрутів загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади, які входять до реєстру маршрутів загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади, та який затверджений розпорядчим документом Організатора.
 2. На Конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.
 3. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється через друковані засоби масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті Організатора не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу.
 4. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади, має відповідати наступним критеріям:
 • для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затверджених наказом Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 (із змінами), на приміських та міських маршрутах допускається використання автобусів категорії М 2 (повна маса до 5т) та М З (повна маса більше 5 т), класу автобусів А,В, I, II, III;
 • рухомий склад, що пропонуються перевізником – претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, за технічними, екологічними показниками та пасажиромісткістю повинні відповідати вимогам законодавства у сфері автомобільного транспорту та державним соціальним нормативам у сфері транспортного обслуговування населення;
 • наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків;
 1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 2. Для участі у Конкурсі перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту конкурсу та достатню кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
 3. Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних автотранспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.
 4. У разі відсутності в перевізників – претендентів автобусів, що відповідають Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у Конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник – претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають Умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів – зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

 1. Додатковою умовою Конкурсу є надання перевізником-претендентом по кожному об’єкту конкурсу в паперовому та електронному вигляді інформації, зокрема фото автобусів, що пропонуються (державний номерний знак, загальний вигляд, салон) та фото матеріально-технічної бази.
 2. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно із законодавством України.
 3. Договір з переможцем Конкурсу про перевезення пасажирів укладається на термін від трьох до п’яти років. У разі відсутності у переможця конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, договір укладається з ним терміном на один рік.
 4. До участі в Конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами).
 5. Умови є обов’язковими для Організатора, членів Конкурсного комітету та перевізників-претендентів.

 

 

 

Начальник відділу соціально-економічного

розвитку, архітектури, містобудування,

інвестицій Петрівської селищної ради                                                       Наталія ТРИТЯК

Перейти до вмісту