Про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП “Петрівська центральна лікарня” Петрівської селищної ради

ОГОЛОШЕННЯ

про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних

закладів охорони здоров’я Петрівської селищної ради

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, розпорядження Петрівського селищного голови від 08 лютого 2021 року          № 89/ОС  «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Петрівська центральна лікарня» Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області Петрівська селищна рада оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я Петрівської селищної ради (далі – конкурсна комісія).

 

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить 6 (шість) осіб.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

представники Петрівської селищної ради, як органу управління;

представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та /або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

 

Примітка:

 

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління.

Членом конкурсної комісії не може бути особа щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

 

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до до 25 лютого 2021 року (до 16-00 години) у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаним уповноваженою особою, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу цієї комісії.

До листа додаються:

від громадського об’єднання – засвідчені належним чином копії установчих документів, що підтверджують функціональне спрямування громадського об’єднання;

від трудового колективу – витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу.

 

Зазначені пропозиції та документи подаються до Петрівської селищної ради: 28300, Кіровоградська область,  смт Петрове, вул. Святкова, 20., каб. №206.

 

_________________

 

Перейти до вмісту