НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ: АЛГОРИТМ ДІЙ РОБОТОДАВЦЯ

У разі настання нещасного випадку / гострого професійного захворювання (отруєння) роботодавець зобов’язаний дотримуватись певних правил:

 •  повідомити засобамизв’язку територіальний орган Пенсійного фонду України (далі – Фонд) та Держпраці за місцем настання нещасного випадку (у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів – за місцем реєстрації підприємства (установи, організації)) протягом однієї добита надати на паперовому носіїповідомлення не пізніше наступного робочого дня;
 •  з метою з’ясування ступеня тяжкості травми та ступеня алкогольного сп’яніння потерпілого направити запит до закладу охорони здоров’я;
 •  у разі віднесення отриманої травми до категорії тяжких узгодити з територіальним органом Держпраці порядок проведення розслідування (спеціальне розслідування чи комісія, створена підприємством).

 

10 кроків розслідування нещасного випадку (без спеціального розслідування):

 1. Не пізніше наступного робочого дняутворитикомісію з розслідування нещасного випадку та направити копію наказу до територіального органу Фонду.
 2. 2. Протягом 5 робочих днівзабезпечити розслідування нещасного випадку, скласти, підписатита надати на затвердження акти за формою Н-1.
 3. 3. За потреби продовження розслідування випадку для встановлення обставин і причин його настання:
 • не пізніше останнього робочого дня визначеного терміну розслідування отримати з Держпраці письмове погодження;
 • видати наказ про продовження розслідування(рекомендовано наступним робочим днем від дати останнього дня визначеного наказом терміну розслідування);
 •  не пізніше наступного робочого дня надати до територіального органу Фонду копію наказу про продовження розслідування.
 1. Протягом 2 робочих дніврозглянути і затвердитиакти за формою Н-1.
 2. 5. Протягом 5 робочих днівпісля затвердження актів за формою Н-1 організуватиформування потрібної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами, їх прошиття та нумерацію.

6.Протягом 3 робочих днів після формування матеріалівнадіслати розслідування до територіального органу Фонду.

 1. Протягом 2 робочих днівпісля затвердження актів за формою Н-1 видати наказ про вжиття запропонованих комісією заходів щодо запобігання виникнення подібних випадків у визначені в акті строки та направити копію наказу до територіального органу Фонду.
 2. По завершенню визначених строків виконання наказу про вжиття запропонованих комісією заходів, інформувати в письмовій формі територіальний орган Фонду про хід їх виконання.
 3. Протягом 10 робочих днівпісля закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого скласти відомості про наслідки нещасного випадку та / або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за формою Н-2.

10. Протягом трьох робочих днівнадіслати повідомлення за формою Н-2організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1.

Перейти до вмісту