Інвестиційний атлас надрокористувача – це постійний сервіс ведення переліку ділянок
надр, що пропонуються суб’єктам господарювання для придбання шляхом електронних торгів.
Всі об‘єкти в Атласі розподілено за видами корисних копалин у шість кошиків: вуглеводнева
сировина, неметалічні корисні копалини, металічні корисні копалини, підземні води, горючі
тверді корисні копалини, дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння.
Потенційний покупець може ініціювати проведення аукціону, обравши об’єкт серед запропонованих в Атласі. Водночас, якщо бажаної ділянки в переліку немає, її можна номінувати на
електронні торги.
Ініціювання ділянки – вибір суб’єктом господарювання ділянки надр з Інвестиційного
атласу надрокористувача з метою подальшого виставлення її на аукціон з продажу спеціального
дозволу на користування надрами шляхом електронних торгів.
Номінування ділянки – надання суб’єктом господарювання власної обґрунтованої
пропозиції щодо будь-якої ділянки надр, що має містити її назву, вид корисної копалини, вид
користування надрами, географічні координати та характеристику з метою її подальшого
опрацювання та виставлення на аукціон з продажу спеціального дозволу на користування
надрами шляхом електронних торгів.
Таким чином, всі охочі мають можливість ініціювати запропоновану ділянку або номінувати
будь-яку іншу за власним бажанням на аукціон, який буде проводитися за графіком.

Перейти до вмісту