Чи може оператор верстатів з програмним керуванням підвищити кваліфікацію з використанням ваучера?

Так, може. Адже професія оператора верстатів з програмним керуванням входить до Переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Але оплата підвищення кваліфікації можлива за умови дотримання як мінімум двох факторів.

Перше – оператор верстатів з програмним керуванням має належати до категорій громадян, яким може бути виданий ваучер.

Друге – такий оператор повинен мати, як мінімум, професійно-технічну освіту. Акцентуємо на цьому увагу, адже професійний стандарт “Оператор верстатів з програмним керуванням”, затверджений протоколом Галузевої ради з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України від 14 березня 2023 р. № 42, передбачає, що документом, який підтверджує професійну та освітню кваліфікацію, може бути диплом кваліфікованого робітника за професією „Оператор верстатів з програмним керуванням” або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за цією професією або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

Цим же стандартом (пункт 2.4) передбачено, що оператор має проходити підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві один раз на п’ять років.

Пройти підвищення кваліфікації оператор може в закладах освіти, які мають право проводити навчання за ваучером.

Чи може громадянин, який має вищу освіту, пройти перепідготовку на робітничу професію з використанням ваучера?

На початку нагадаємо, що ваучером є документ, який дає особі право на проходження одного з видів навчань. Таким навчанням може бути також перепідготовка за робітничою професією. Правові питання видачі ваучерів врегульовані Порядком видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 (із змінами, далі – Порядок).

Відповідно до пункту 3 Порядку на підставі ваучера здійснюється, серед іншого, перепідготовка за робітничою професією. Дія Порядку не поширюється на осіб, які не мають професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Відповідно до статті 18 Закону України “Про освіту” освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки. Одним із складників освіти дорослих є післядипломна освіта. Елементом такої освіти є перепідготовка – освіта дорослих, спрямована на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями).

Виходячи з вищевикладеного, вказаний Закон та Порядок не містять будь-яких обмежень чи застережень стосовно рівня освіти для проходження перепідготовки.

Як наслідок, громадяни, які мають вищу освіту (нарівні як і фахову передвищу) можуть проходити перепідготовку за робітничою професією з використанням ваучера.

Перейти до вмісту