Чи має суб’єкт господарювання сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при реалізації мікрогрантової програми?

Чи має суб’єкт господарювання сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при реалізації мікрогрантової програми?

Так, має.

Порядком надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу передбачено, що обов’язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в акціонерному товаристві “Ощадбанк” одного чи декількох робочих місць та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проєкту.

Отримувач мікрогранту зобов’язаний сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заробітної плати працевлаштованих осіб у розмірі, не меншому, ніж розмір такого єдиного внеску, розрахований за 24 місяці з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому отримано мікрогрант, за кожне робоче місце.

У разі невиконання такої умови отримувач зобов’язаний не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому спливає трирічний строк реалізації проєкту, повернути Ощадбанку різницю між зазначеними розмірами.

У випадку розірвання договору мікрогранту до завершення трирічного строку реалізації проєкту отримувач зобов’язаний протягом одного місяця повернути різницю між сумою отриманого мікрогранту та фактично сплаченими на дату розірвання договору мікрогранту податками та зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченим за працевлаштованих працівників.

Якщо отримувачем протягом трирічного строку реалізації проєкту сплачено податки та збори, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працівників у сумі, що є меншою, ніж отриманий мікрогрант, різниця між сумою мікрогранту та сплаченими податками та зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих працівників повертається отримувачем не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому спливає трирічний строк реалізації проєкту.

Перейти до вмісту