АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Петрівської селищної ради «Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади»

1.Визначення та аналіз проблеми

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами), Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від           03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із змінами), забезпечення організації пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, що  проходять в межах території Петрівської селищної територіальної громади, покладено на селищні ради.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування, що  проходять в межах території Петрівської селищної територіальної громади,  а саме:

 • відсутність достатньо прозорих, передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечити безпечне та якісне обслуговування перевезень пасажирів, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб пільгових категорій, на автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах території Петрівської селищної територіальної громади;
 • відсутність постійного та достатнього, відповідно до попиту громадян, транспортного сполучення в окремих населених пунктах громади.

Статтею 43, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Організація проведення конкурсу та визначення умов перевезень покладається на органи влади та органи місцевого самоврядування (у даному випадку на Петрівську селищну раду). Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), передбачено, що умови проведення конкурсу у тому числі обов’язкові, відповідно до статті 44 закону України “Про автомобільний транспорт” та додаткові умови конкуру (наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, тощо) затверджує організатор.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проєкт рішення виконавчого комітету Петрівської селищної ради, яким буде затверджено Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах території Петрівської селищної територіальної громади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання,

у      тому       числі       суб’єкти      малого

підприємництва

+  

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

Дія цього регуляторного акту поширюватиметься на усіх учасників з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території громади, а вимоги будуть обов’язкові для виконання усіма суб’єктами господарювання- автомобільними перевізниками, які будуть брати участь у цих конкурсах.

Середня чисельність населення в район складає 22,183 тис. осіб, громада обслуговується 6 автобусними маршрутами загального користування, що проходять в межах території Петрівської селищної територіальної громади.

 1. Цілі державного регулювання

Основною ціллю розробки регуляторного акту є врегулювання взаємовідносин, що виникають між Петрівською селищною територіальною громадою та автомобільними перевізниками, які передбачають здійснення перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах території Петрівської селищної територіальної громади, зокрема у частині проведення конкурсу з перевезення пасажирів.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива № 1. Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1) Відмова від затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах території Петрівської селищної територіальної громади, буде неефективною, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень в громаді. Такий підхід, на нашу думку, призведе до соціальної напруги у громаді через відсутність транспортного сполучення до населених пунктів, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства, в тому числі неможливо буде визначити додаткові умови конкурсу. Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей першим способом. Таким чином, запровадження Альтернативи № 1 є недоцільним.
Альтернатива № 2.

Прийняття проекту акта (далі –

Альтернатива № 2)

Альтернатива № 2 дозволить затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах території Петрівської селищної територіальної громади. Перевагами обраного способу регулювання є те, що не порушується встановлений законодавством порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в громаді. Також буде забезпечено контроль за виконанням умов договору про організацію пасажирських перевезень автомобільним перевізником в частині дотримання затвердженого розкладу руху та періодичності виконання рейсів. Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива

№ 1

Відсутність додаткового регулювання Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Відсутність можливості вжити відповідні заходи щодо обліку та контролю за наданням належної якості послуг автомобільного транспорту на автобусних маршрутах загального користування, доступного транспортного сполучення до населених пунктів громади.

Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива

№2

Затвердження умов              конкурсу

забезпечує: прозорість проведення конкурсу, що в свою                   чергу,

сприяє розвитку здорової конкуренції між перевізниками в сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом; виконання вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Проведення відповідних заходів щодо роз’яснювальної роботи, організаційної та інші адміністративні процедури.         4675,0 грн./І рік

4675,0  грн./5 років

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадяни

 

 

 

 

 

ромадян

Вид Вигоди Витрати

 

альтернативи    
Альтернатива

№ 1

Відсутні Витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.
Альтернатива №2 Забезпечуватиме: населення належними, безпечними та якісними транспортними послугами;

право громадян на отримання перевезень безпечними                 та

комфортними автотранспортними засобами,                   що

відповідають екологічним                          нормам;

право             пільгового

проїзду         осіб          3

обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових         категорій

населення

Не потребує матеріальних та інших витрат.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі та Мікро Разом
Кількість                          суб’єктів

господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

    8 8
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100,0 X

 

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива

№ 1

Відсутність додаткового регулювання.

Можливість здійснювати

Буде втрачено можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального

 

  пасажирські перевезення без додаткових умов. користування  на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, та, як наслідок, втрата додаткових прибутків. Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.
Альтернатива №2 Перевізники- претенденти матимуть можливість

набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах та чітко визначених

умовах.

Можливість здійснення господарської діяльності на ринку

автотранспортних перевезень населення

району та, як наслідок, отримання додаткових прибутків.

Забезпечить можливість суб’єктам господарювання здійснювати контроль за роботою водіїв автобусів, що підвищить безпеку всіх учасників дорожнього руху.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів держав-

ного нагляду (контролю);

отриманням первинної інформації

про вимоги регуляторного акту;

оформленням пакету документів на участь у конкурсі;

ведення обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам.

Згідно з М-тестом в грошовому еквіваленті становить 255,4 грн. на 1 особу, для 8 суб’єктів господарювання 2043,2  грн.

 

Аналіз вигод та витрат дозволяє зробити наступні висновки:

застосування першої альтернативи (відмова від регулювання) є порушенням вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” в частині не забезпечення Петрівською селищною радою організації перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади .

Відсутність умов проведення конкурсу не надасть можливість:

вжити відповідні заходи щодо обліку та контролю за наданням належної якості послуг автомобільного транспорту на автобусних маршрутах загального користування, доступного транспортного сполучення до населених пунктів громади ;

жителям громади отримати безпечні та якісні послуги з перевезення автомобільним транспортом;

автомобільним перевізникам набувати право брати участь у конкурсі з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на  автобусних маршрутах загального користування, що  проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади, втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання прибутків тощо.

Застосування другої альтернативи дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері транспорту, а саме вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”;

врегулювати відносини, які виникають при організації перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади;

практичної реалізації набуття права на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування шляхом проведення конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити якісні та безпечні пасажирські перевезення в громаді;

забезпечити контроль за виконанням умов договору про організацію пасажирських перевезень автомобільним перевізником у частині дотримання затвердженого розкладу руху, схеми маршруту;

забезпечити безпеку дорожнього руху, а саме зменшення скоєння дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирського транспорту на маршрутах загального користування в громаді на 5 відсотків;

затвердити Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади, що забезпечить досягнення визначених цілей державного регулювання.

Затвердження даних умов матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів на маршрутах.

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за  чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
1 2 3
Альтернатива №1 1 У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

 

    проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Альтернатива

№2

4 У разі прийняття регуляторного акту, задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети                 стосовно

затвердження умов конкурсу.

Встановлення чітких та прозорих умов конкурсу з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування; вибір найкращого автомобільного перевізника, який буде спроможний надавати безпечні, якісні послуги населенню, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу, як результат – можливість укладання договорів з переможцями конкурсу.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
1 2 3 4
Альтернатива

№ 1

1 4 У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети, а саме: відсутність регулювання господарських відносин у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні. Це суперечить чинному законодавству та спричинить колапс у транспортному сполученні в населених пунктах громади, що може викликати негативну реакцію

 

      населення.
Альтернатива № 2 4 2 У разі прийняття регуляторного акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, що забезпечить затвердження умов конкурсу на певні об’єкти конкурсу, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу та

контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
1 2 3
Альтернатива

№2

Обрана

Встановлені цілі, а саме безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення гідних перевізників до виконання перевезень, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання,

зміну законодавства про автомобільний транспорт, збільшення розмірів

оподаткування, посилення вимог до перевізників, що можуть зменшити кількість

автомобільних перевізників, бажаючих набути право на здійснення перевезення пасажирів на маршрутах.

 

Альтернатива

№ 1

Перша альтернатива не є прийнятною.

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання

набуття права на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу.

X

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблено з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначено вимоги до перевізників-претендентів, та умови їх участі у конкурсі. Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на рівні Петрівської селищної ради механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акта.

У проекті регуляторного акта передбачено, що конкурс з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади (далі-конкурс) є відкритим для усіх претендентів.

Для підготовки та проведення конкурсу організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади (далі – конкурсний комітет). Персональний склад конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету Петрівської селищної ради.

Петрівська селищна рада є організатором проведення конкурсу на маршрутах (далі організатор).

Організатор:

приймає рішення про проведення конкурсів та визначає їх об’єкти;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі перевізників- претендентів, у випадках передбачених законодавством;

визначає переможців конкурсів на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу;

приймає рішення про скасування рішення Конкурсного комітету, у випадках передбачених законодавством;

забезпечує публікацію рішення про результати конкурсу та протоколу засідання конкурсного комітету на офіційному веб-сайті організатора;

укладає договори з автомобільними перевізниками за результатами конкурсів;

зберігає аудіоматеріали та протоколи засідань конкурсного комітету протягом десяти років тощо.

Проект акта визначає термін оприлюднення через друковані засоби масової інформації оголошення про проведення конкурсу – не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу.

Також передбачено, що на конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами та визначено критерії, яким має відповідати обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на автобусних маршрутах загального користування. Перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості 50 відсотків. Крім цього, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

Вимоги щодо роботи транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та достатньої кількості резервних автобусів – 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень встановлені Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

Разом з цим, проект акта передбачає затвердження додаткових умов конкурсу щодо надання перевізником-претендентом по кожному об’єкту конкурсу в паперовому та електронному вигляді інформації, зокрема фото автобусів, що пропонуються для перевезення (державний номерний знак, загальний вигляд, салон) та фото матеріально-технічної бази .

Також, визначені організаційні питання щодо проведення конкурсу, визначення переможця конкурсу і перевізника-претендента, який посів друге місце на конкурсі тощо.

Прийняття даного рішення надасть можливість укладати з автомобільними перевізниками договори про перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території громади, що в свою чергу сприятиме розвитку здорової конкуренції у сфері автотранспортних послуг з перевезення пасажирів на цих маршрутах. При цьому забезпечить здійснення моніторингу за якістю та регулярністю виконання рейсів, виконанням договірних умов та зобов’язань.

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей, визначених при розробці регуляторного акта.

Для впровадження даного акта в дію необхідно вжити організаційні заходи, передбачені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, у тому числі забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Петрівської селищної ради та засобах масової інформації.

Прийняття проекту рішення виконавчого комітету Петрівської селищної ради не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з селищного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту рішення виконавчого комітету Петрівської селищної ради передбачає витрати на виконання регуляторного акта.

Враховуючи, що видання регуляторного акту впливає виключно на суб’єктів господарювання малого та мікро бізнесу, розрахунок витрат суб’єктів підприємницької діяльності та органів влади розраховані в тесті малого підприємництва (далі – М-тест).

Тест малого підприємництва додається.

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади необмежений. До регуляторного акта можуть бути внесені зміни, доповнення або може втратити чинність у зв’язку із змінами до законодавства України.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до державного бюджету не зміниться, через відсутність плати за участь у конкурсі;

кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується – дія регуляторного акта поширюється приблизно на 8 суб’єктів господарювання;

обсяг коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта (Тест малого підприємництва додається): 60,0 грн. прямих витрат на одного суб’єкта господарювання на виконання додаткових умов конкурсу; 8 год. або 255,4грн. / на 1 рік та на участь в одному конкурсі;

рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб середній – регуляторний акт розміщено на офіційному сайті Петрівської селищної ради, також копія акта надаватиметься на вимогу у разі надходження відповідних звернень;

зменшення скоєння дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування в області на 5 відсотків;

кількість укладених договорів про перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади – 6.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Петрівською селищною радою шляхом моніторингу статистичних даних отриманих при виконанні вимог цього акта, а також на підставі соціологічних даних.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                              Андрій СИДОРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для дотримання вимог регулювання, проведено заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальником відділу соціально – економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій селищної ради з 01 червня по 01 липня 2022 року

Таблиця 1
№ з/п Вид консультації: публічні консультації прямі (засідання круглого столу, наради, робочі зустрічі тощо); інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо); запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій(опис)
1. Робоча зустріч, інформація від підприємців 5 Отримано інформацію від суб’єктів    господарювання

про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі       у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах території Петрівської селищної територіальної громади

 

2. Телефонна консультація 1 Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 8 (одиниць), у тому числі малого підприємництва – 8 (одиниць).

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Поряд-ковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) грн. Періодичні (за наступний рік), грн. Витрати за 5 років, грн.
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5. Інші процедури (уточнити): надання на конкурс в паперовому вигляді фото автобусів та матеріально технічної бази

Формула:

середня кількість фото на один маршрут X вартість фото

(4 х15)

60,0   60,0
6. Разом, грн

Формула:

60,0 0 60,0

 

  (сума рядків 1+ 2 + 3 + 4 +5)      
7. Сумарно, грн.

Формула:

Разом х кількість маршрутів (6x60)

360 0 360
 
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
8. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про  регулювання (1 год.) + отримання необхідних форм та заявок (1 год.) X

63,87 грн./год. **)

127,7   127,7
9. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта  господарювання процедур впровадження вимог регулювання (2 год. х 63,87 грн. =127,7 грн.)

127,7   127,7
10. Процедури офіційного звітування 0 0 0
11. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
12. Інші процедури
13. Разом, грн. 255,4 255,4*
14. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць 8
15. Сумарно, грн. 2043,2 2043,2*
* Договір планується укладати строком на 5 років.

 

** – розрахунки адміністративних витрат зроблено з урахуванням середньої заробітної плати по Олександрійському району в 2022  року – 10 219 грн.

9832 грн. /160 (тривалість робочого часу годин/місяць) = 63,87  грн./год.

Петрівська селищна рада

Бюджетні витрати на підприємництва адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітни-ка органу місцевого самоврядну-вання відповідної категорії (заробітна плата) грн./год. Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, на яких поширю-ється відповідна процедура Витрати на адміністру-вання регулювання

(за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5 год. 68,75 1 8 275,0
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

– камеральні

– виїзні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 8 68,75 1 8 4400
підготовка:          
до проведення конкурсу; 5 год.        
матеріалів для укладання договорів 3 автомобільними 3 год.        

 

 

перевізниками за результатами конкурсу          
Разом за рік X X X X 4675,0
Сумарно по органу державного регулювання за

5 років

X X X X 4675,0

 

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
  Показник Перший рік регулювання (стартовий) За 5 років
1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 360,0 360,0
2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва, необхідних для виконання регулювання та звітування 2043,2 2043,2
3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 2403,2 2403,2
4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 4675,0 4675,0
5. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 7078,2 7078,2

 

 1. Впровадження компенсаторних заходів

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) впровадження компенсаторних заходів не потрібно.

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                         Андрій СИДОРЕНКО

 

 

 

Перейти до вмісту