Повідомлення громадських слухань СЕО 227,0655 га

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Петрівська селищна рада повідомляє

про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку та про початок громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації та складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, а саме «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 227,0655 га, що розташована на території Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області поза межами населених пунктів, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення Північного відвалу Петрівського кар’єру)».

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту – «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 227,0655 га, що розташована на території Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області поза межами населених пунктів, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення Північного відвалу Петрівського кар’єру)».

Мета заходу – розширення відвалу «Північний» Петрівського кар’єру магнетитових залізистих кварцитів ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат».

Земельна ділянка, що розглядається даним детальним планом, орієнтовною площею 227,0655 га, знаходиться на відстані 1,3 км до сходу від смт. Петрове. Територія вільна від забудови та межує:

– з півночі – з автомобільною дорогою загального користування територіального значення Т 1210, і далі, землі с/г призначення;

– зі сходу – з територією ПРАТ«Центральний гірничозбагачувальний комбінат», а саме – залізнична колія та автомобільна дорога;

– з півдня – з територією промислового призначення ПРАТ «ЦГЗК (існуюча частина відвалу «Північний»);

з заходу – з землями сільськогосподарського призначення.

Основні техніко – економічні показники:

Об’єм за складованих порід – 175,5 млн м3;

Кількість ярусів – 6;

Максимальна висота відвалу  – 122 м.

Показники по Проекту:

Площа проектного об’єкту, яка орієнтовно складає 227,0655 га, включає в себе площу: під відвал – 206,2 га, під склад чорнозему –  17 га, під інше промислове призначення – 3,8655 га.

На проектованій ділянці розширення відвалу «Північний» розміщуються наступні об’єкти: підвідвальні канави, нагірні вали та водовідвідна канава, склад родючого ґрунту, тіло відвалу, автомобільні дороги, лінії електропередачі, 2-а залізничних тупики.

Розширення відвалу «Північний» передбачається здійснити на території, яка примикає до північного боку відсипаної частини відвалу «Північний», до півночі від Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК».

Вибір території розширення відвалу «Північний» проведено з урахуванням подовження розробки Петрівського кар’єру ПРАТ «ЦГЗК» та виниклої необхідності в додаткових об’ємах складування розкривних порід.

Проект розроблено з урахуванням раціональної планувальної організації території з ціллю забезпечення оптимальних умов для розвитку виробничих потенціалів району та охорони земельних ресурсів. Розвиток відвального господарства за варіантом з використанням відвалу «Північний» Петрівського кар’єру як основного на період до 2050 р., є більш економічним як в плані капітальних інвестицій, так і в плані експлуатаційних витрат.

Можлива межа зони впливу планованої діяльності на навколишнє середовище визначається розповсюдженням факторів впливу, зокрема, розсіюванням забруднюючих речовин від джерел викидів відвалу та акустичного впливу. В цілому, вплив на навколишнє середовище, здійснюваний планованою діяльністю, повинен бути в рамках дозвільних природоохоронних документів підприємства.

Встановлена санітарно-захисна зона – 300 м.

Передбачається проведення моніторингу стану довкілля при реалізації  відвалоутворення на планованій ділянці, а саме дослідження: вмісту забруднюючих речовин в  атмосферному повітрі, забруднення грунтів, поверхневих вод (р. Інгулець), підземних вод, стійкості відвального масиву, радіаційного впливу.

Планований об’єкт буде розміщено поза межами об’єктів природно-заповідного фонду .

Транскордонні наслідки для довкілля відсутні.

Склад проекту містобудівної документації:

-пояснювальна записка та графічні матеріали;

-розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який згідно п.3. ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» є звітом про стратегічну екологічну оцінку у складі містобудівної документації.

  1. Замовник та орган, що прийматиме рішення про затвердження документа

державного плануванняПетрівська селищна рада (вул. Святкова, 7, смт Петрове, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28300) код ЕДРПОУ 04364199,            тел. (+380)-5237-97260, е-mail: sel.rada.petrovo@ukr.net, arh.pet@ukr.net.

       Розробник – ПП «СЕРВІСІНВЕСТ», 25006, м. Кропивницький, вул. А. Тарковського, 60, код ЄДРПОУ 33254360.

Підстава для розроблення – Рішення №1159/8  Х сесії  VІІІ скликання Петрівської селищної ради  від 30 червня 2021 р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документа державного планування розпочато з дня їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Петрівської селищної ради.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Дата початку та строки здійснення процедури, строки подання зауважень і пропозицій – з 03 вересня  до 03 жовтня 2021  року.  Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Орган, від якого можна отримати інформацію та до якого подаються зауваження і пропозиції щодо звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документа державного планування; адреса, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Петрівська селищна рада.

28300, смт Петрове, вул. Святкова, 7, Олександрійський район, Кіровоградська область. Відповідальна особа: Полтавець Алла Миколаївна, кабінет № 106,  тел: (+380)-5237-97260,  e-mail:   arh.pet@ukr.net.

      Необхідність   проведення   транскордонних    консультацій      щодо     проекту

документа державного планування – Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не передбачаються.

Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку (Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 227,0655 га, що розташована на території Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області поза межами населених пунктів, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (для розширення Північного відвалу Петрівського кар’єру)) відбудуться  04 жовтня 2021  року о 10 00  в приміщенні Петрівської селищної ради, зал засідань : 28300, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт. Петрове, вул. Святкова, 20  тел.: (05237) 9-72-60,                        e-mail: arh.pet@ukr.net

Перейти до вмісту